Chúng tôi sẽ tiến hành tiêu hủy tài liệu đã hết hạn tại quý cơ quan, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu