Dịch vụ hủy giấy hay dịch vụ hủy tài liệu là phương pháp TIÊU HỦY TUYỆT ĐỐI số lượng lớn tài liệu giấy nhanh chóng, đảm bảo không rò rỉ, thất thoát thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… Với sự phát triển công nghệ, nếu thông tin bị lộ sẽ phát tán cực nhanh gây ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy việc tiêu hủy giấy tờ, tài liệu cũ là rất quan trọng.