Sau khi tiếp nhận yêu cầu, công ty chúng tôi sẽ cử đại diện đến khảo sát khối lượng công việc, báo giá và ký hợp đồng tiêu hủy tài liệu với khách hàng